Huritra Đơn Vị Phân Phối Ống Công Nghiệp, Vật Tư Xăng Dầu