Thông tin thanh toán

.

 

 TÀI KHOẢN CÔNG TY

 - Tên TK: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hương Giang,
 - Tài khoản số:  117000121647

 -  Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Chi nhánh Bắc Thăng Long
 

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN


- Số tài khoản: 104000547237
- Tên tài khoản: Trần Thị Thu Hương
- Chi nhánh: VIETINBANK Chi Nhánh Bắc Hà Nội